خانم غزاله فرجی

من درست زمانی  بااین دوره اشنا شدم که به بن بست رسیده بودم وکلی دفتربرنامه ریزی بازنشده و اهداف تیک نخورده داشتم.
دقیقا همینجا بودکه من جذب دوره شدم چون میدونستم خودم تنهانیستم وهدف مجموعه گیلدا جان فروش محتوا و تنها گذاشتن فرد نیست
تسهیلگرم فوق العاده پرانرژی و همراه بود درکنار اموزش ها خودش به شخصه کمک زیادی به من کرد من همیشه منتظر شنیدن صدای عاطفه جان بودم انقدرکه بهم حال خوب میداد.بودن توی دوره درکنار مجموعه گیلدای عزیز به خودی خود هیجان انگیز بود انقدری محتوای اموزش جذاب بود که از تموم شدن دوره و اموزش ناراحت هستم😕.باارزش ترین دستاوردی که از دوره داشتم حس کردن تغییر خودم وگفتن این جمله که غزاله بالاخره تونستی.میخوام بگم اگه دلت تغییر درست وحسابی و تعهد میخواد اگه خسته ای از اهمال کاری این دوره از خواب شب هم واجب تره برات😁دیدم که میگم